LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriulka, Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR