LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tengos tarybinis ūkis, Ongudajaus, Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Liudvikas Dabkus 1916-1942
Alis Kalvaitis 1940-1941
Rūta Kalvaitytė 1941-1941
Marija Kulakauskienė 1897-1941
Liudvikas Noreika 1878-1952
Irena Tumosaitė 1941-1942
Teodora Aleknavičienė g1.866
Kazys Aleknavičius g.1859
Vitas Aleknavičius 1940-1946
Antanas Babrauskas 1889-1949
Algis Bitkevičius 1941-1941
Adomas Debaila 1871-1942
Ramūnas Dundulis 1940-1942
Vincas Gečas 1941-1941
Gricevičius 1861-1941
Marija Gumbinienė Šliukaitė g.1905
Jadvyga Kauneckienė 1873-1941
Valerijonas Kauneckis 1867-1941
Vitalijus Kulakauskas 1926-1947
Algimantas Latakas 1938-1941
Marija Zita Milieškaitė 1925-1941
Milieškaitė 1941-1941
Saulutė Mironaitė 1940-1942
Jonas Muliuolis 1940-1941
Viktorija Nagurskienė 1877-1942
Chana Pelc g.1889
Pliopytė
Rita Pliupaitė 1938-1941
Elena Proškinaitė 1941-1942
Petras Proškinas 1938-1941
Gediminas Šarkis 1936-1941
Ona Šiaučiūnienė g.1894
Silvijana Vengrytė 1931-1947
Vera Zubovienė Belskienė 1877-1941
Algimantas Žąsinas 1929-1943