LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tengos tarybinis ūkis, Ongudajaus, Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR