LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malachovas, Kosichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Veronika Markūnienė 1907-1950
Gintautas (Gintaras) Stasiulevičius g.1934