LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malachovas, Kosichos, Altajaus kr., RSFSR