LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Martynovas, Jaminskojės (d.Jelcovkos), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kazimieras Pocius 1870-1943 (1945)
Magdalena Juozapata Janulienė 1871-1941