LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Martynovas, Jaminskojės (d.Togulo), Altajaus kr., RSFSR