LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kutašas, Maimos (d.Čiojos), Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Teresė Cholonevskienė g.1890 (1883)
Bronius Daukša g.1897
Liudvikas Daukša 1937-1945
Liucija Daukšienė g. 1899-1942
Konradas Domeika g. 1883
Viktorija Domeikienė g. 1866
Juozas Eidukas g. 1869
Anelė Girštautienė 1863-1944
Jonas Gobis 1939-1943
Danutė Gobytė 1941-1941
Marija Golombiauskaitė-Golombevskaja 1936-1943
Henrikas Golombiauskas-Golombevskis 1919-1945
Viktorija Graužinienė 1892-1942
Jurgis Graužinis 1861-1942
Janina Jaugėlaitė 1900-1944
Janina Jaugėlienė 1871-1943
Ona Kaminskienė 1850-1942
Vincas Klapatauskas (Klopatauskas) g. 1881
Marija Mackevičienė 1894-1943
Vaclovas Mudmickas (Mudrikas) g.1878
Vaclovas Radzivanas g.1909
Anelė Ragauskienė 1870-1942
Anelė Kotryna Rulinskienė 1885-1942
Juzefa Zubrickienė g.1870