LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chabajdakas, Partizanskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Petraitis (1905-1951)