LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chabajdakas, Partizanskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR