LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Piskunovka, Kazačinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Vladas Jukna (1888-1948)
Antanina Juknienė (1900-1953)
Julius Jukna (1938-1953)
Kostas Bira (1872-1948)
Kostas Kalvelis (1882-1948)
Petronelė Kalvelienė (1884-1951)