LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Piskunovka, Kazačinskojės, Krasnojarsko kr., RSFSR