LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bulunas, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Elena Plieskytė 1929-1945