LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bulunas, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR