LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šitka (Šitkinas), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Midutė Pilaitytė (1953-1956)
Juozas Pisčikas (1894-1955)