LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šitka (Šitkinas), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR