LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas (buv. Južakovas), Troickojės, Altajaus kr., RSFSR