LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas (buv. Južakovas), Troickojės, Altajaus kr., RSFSR