LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Mnogooziornas (buv. Južakovas), Troickojės, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Teresė Repšytė (1938-1942)
Balys Repšys
Petro (1901-1943)
Viktoras Baranauskas (1924-1989)