LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bykovas, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR