LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bykovas, Buluno, Jakutijos ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Martynas Abramavičius 1895-1943
Juozas Alejūnas 1863-1942
Antanina Ambraziejienė 1865-1942
Stanislova Bijeikienė 1900-1943
Magdalena Burdulienė 1870-1943
Juozas Burdulis 1904-1943
Juzė Burdulytė 1912-1942
Leiba Chodosas g.1875
Mečislovas Česnavičius (Česnevičius) 1899-1943
Viktoras Daniulis 1913-1955
Michalina Deksnienė g.1898 (1906)
Bronius Deksnys g.1926
Vanda Domkutė 1936-1942
Emilija Matilda Gislerienė 1883-1957
Mozė (Moisejus) Goldbergas 1877-1949
Povilas Greviškis g.1898
Laimutė Greviškytė g.1937
Uršulė Gudonienė 1871-1947
Ona Jankauskaitė 1880-1942
Ona Jankevičienė 1886-1942
Antanas Jankevičius 1912-1942
Morta Jankienė Domkienė 1891-1942
Rachilė Jozefovičiūtė 1923-1944
Magdalena Juškevičienė g.1888
Elvyra Kalvėnaitė 1940-1942
Judas Kamaikas g.1941
Reiza Kapulskienė g.1881
Ramutė Kavaliūnaitė 1930-1942
Algimantas Kavaliūnas g.1926
Jonas Kavaliūnas g.1923
Ona Kemežienė 1890-1942
Jakovas Leizerovičius g.1883
Kazimieras Albertas Lelka 1904-1944
Ričardas Lelka 1941-1942
Stasys Leonavičius 1890-1942
Sofija Levušienė g.1885
Julija Mazurkevičienė 1898-1942
Juozas Mažylis 1886-1942
Nijolė Mikulskytė 1938-1942
Petronėlė Muraškienė (Menaškienė) g.1892
Gabrielė Naikauskienė 1893-1942
Ona Narutavičiūtė 1935-1943
Ričardas Ničajis 1923-1948
Kazimiera Pakštienė 1886-1943
Stasė Pakštienė 1883-1943
Vytautas Pakštys 1924-1945
Kazė Pakštytė 1920-1942
Fania Perelštein 1895-1943
Marija Petkevičienė 1889-1946
Vidmantas Petraitis 1940-1951
Anelė Petrulionienė 1908-1944
Uršulė Pėžaitė 1893-1943
Jaunutis Piontka 1925-1944
Viktorija Povilionienė g.1902
Gražina Rapkauskaitė 1937-1942
Šmuelis Rozmanas 1922-1942
Uršulė Sadauskienė 1871-1942
Henrikas Sakalauskas g.1893
Jonas Sakalauskas g.1934
Teresė Sakalauskaitė g.1941
Marija Sakalauskienė g.1907
Jonas Sirutis 1939-1942
Ina Strelčiūnaitė 1931-1948
Samuelis Svirskis g.1909
Liba Šatchanovičienė 1888-1943
Liudvika Vaicekauskienė 1888-1942
Klemensas Venckus g.1928
Ona Vozbutienė 1876-1947
Jonas Žvirblis 1937-1943