LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižniaja Gogolevka , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR