LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižniaja Gogolevka , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marija Diglienė
Prano (1920-1999)
Julijana Diglienė
Antano (1865-1950)
Juozas Domas Diglys (1913-1979)
Jonas Beišys
Stanislovo (1932-1980)