LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Olonkiai , Kirovskio (d. Bochano), Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR