LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Olonkiai , Kirovskio (d. Bochano), Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kazys Juodka (1920-1957)
Onutė Juodkaitė (kūdikis m.1952)
Jonas Šernas (1895-1950)
Jonas Tamulis (1874-1958)
Jonas Jaudžemis (1938-1952)