LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Perevozas , Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR