LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Perevozas , Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Vaišvilas Antanas Juozo (1901-1951)