LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kokšis

Rajonas: Griaznuchos (d. Sovetskio)

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR