LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kokšis, Griaznuchos (d. Sovetskio), Altajaus kr., RSFSR