LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
401 Pranas Verseckas 1946 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
402 Juozas Verseckas 1937 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-04-22 negrįžo
403 Juozas Verseckas 1907 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. negrįžo
404 Bronius Verseckas 1921 Klaipėdos suėmimas 1945 Komija 1957-05-28 negrįžo
405 Bronė Verseckaitė 1932 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
406 Elena Verseckaitė 1941 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
407 Jadvyga Verseckaitė 1880 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 negrįžo
408 Genoefa Veršalovič 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-28 negrįžo
409 Mykolas Vernickas 1928 Ukmergės suėmimas 1947 Komija negrįžo
410 Petras Verikas 1914 Molėtų suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
411 Juozapatas Verbliugevičius 1884 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-11-16 negrįžo
412 Julius Verbickas 1911 suėmimas 1946 Lietuva negrįžo
413 Jonas Venslovas 1911 Pakruojo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
414 Gražina Venslovaitė 1936 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-07-15 negrįžo
415 Algimantas Venskauskas 1928 Joniškio suėmimas 1946 Primorės kr. 1956-05-14 negrįžo
416 Jonas Vengras 1921 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
417 Stefanija Vengalytė 1940 Plungės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-03-24 negrįžo
418 Stasys Venckus 1913 Klaipėdos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-26 negrįžo
419 Česlovas Venckus 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
420 Antanas Venckūnas 1928 Lazdijų tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-30 negrįžo
421 Veronika Venckienė 1906 Tauragės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
422 Ona Venckienė 1880 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-23 negrįžo
423 Elzbieta Vembrienė 1900 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
424 Jonas Antanas Vembrė 1906 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
425 Silvestras Vėlyvis 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1956-09-01 negrįžo
426 Petras Vėlyvis 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-03 negrįžo
427 Alfonsas Velička 1927 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija negrįžo
428 Aleksas Velėnius 1905 Anykščių suėmimas 1949 Kazachija negrįžo
429 Jonas Vėlavičius 1901 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
430 Aleksandras Vėlavičius 1941 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
431 Bronė Vėlavičienė 1911 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
432 Jonas Veitas 1900 Skuodo suėmimas 1945 Karelija negrįžo
433 Ona Veisbergienė 1893 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
434 Velta Veisbergaitė 1925 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
435 Juozas Vedrickas 1922 Kelmės suėmimas 1947 Komija 1954-12-14 negrįžo
436 Marė Vedeckienė 1890 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-23 negrįžo
437 Sigutė Večkytė 1935 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
438 Aldona Večkytė 1933 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 negrįžo
439 Antanina Večkienė 1897 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
440 Jonas Veckas 1926 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
441 Algis Vėbra 1929 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 negrįžo
442 Elzbieta Vaznienė 1889 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
443 Marytė Važgytė 1940 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
444 Stasė Važgytė 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-20 negrįžo
445 Janė Ona Važgytė 1945 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
446 Uršulė Važgienė 1900 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
447 Alfonsa Vaušienė 1911 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
448 Kazimieras Vauša 1908 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
449 Juozas Vaupšas 1926 Šiaulių suėmimas 1947 Komija negrįžo
450 Marijona Vaupšaitė 1928 Šiaulių suėmimas 1947 Tomsko sr. 1958-02-24 negrįžo