LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Jonas Buivydas 1910 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
402 Žanis Buivydas 1911 Akmenės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
403 Agota Bujanauskienė 1865 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
404 Antanas Bukėnas 1915 Švenčionių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
405 Klemensas Bukšaitis 1913 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
406 Ignas Bulauskas 1921 Plungės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
407 Motiejus Bulota 1869 Prienų nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
408 Balys Bulotas 1911 Kauno nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
409 Feliksas Bulovas 1916 Varėnos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
410 Lionginas Bulovas 1921 Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
411 Pranas Bulovas 1911 Rokiškio nužudytas 1941 Lietuva nukankinti Juodupėje
412 Albinas Bulvičius 1904 Ukmergės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
413 Marijona Bumbliauskienė 1896 Telšių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
414 Povilas Bumbulis 1909 Plungės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
415 Vaclovas Bundonis 1910 Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
416 Jonas Bunevičius 1906 Prienų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
417 Bronislovas Bunikis 1897 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
418 Kazimieras Burba Šilalės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
419 Stasys Burba 1898 Šilalės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
420 Boleslovas Burbulis 1919 Molėtų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
421 Vaclovas Burneika 1909 Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
422 Emilija Burokaitė 1915 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
423 Aleksandras Burokas 1919 Švenčionių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
424 Aleksas Burokas 1925 Švenčionių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
425 Balys Burokas 1926 Utenos nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
426 Tomas Burokas Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
427 Antanas Burzdikas 1921 Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
428 Jonas Busilas 1920 Rokiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
429 Ignas Buta 1906 Mažeikių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
430 Juozas Buta 1885 Mažeikių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
431 Antanas Butėnas Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
432 Antanas Butikis 1896 Telšių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
433 Juozapas Butkauskas 1905 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
434 Antanas Butkauskas 1905 Jonavos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
435 Marijona Butkevičienė 1906 Kupiškio nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
436 Mečislovas Butkevičius 1925 Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
437 Viktoras Butkevičius nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
438 Antanas Butkus nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
439 Augustas Butkus 1920 Klaipėdos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
440 Benediktas Butkus 1898 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
441 Jonas Butkus 1920 Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
442 Petras Butkus 1913 nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
443 Stasys Butkus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
444 Vaclovas Butkus 1923 Plungės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
445 Viktoras Butkus 1906 Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
446 Vincas Butkus 1922 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
447 Vitas Butkus Jurbarko nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
448 Butrimavičius 1913 Trakų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
449 Jonas Butrimavičius 1921 Alytaus nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
450 Butukas Ignalinos nužudytas 1944 Lietuva nužudytas