LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Pavlovskas, Pavlovsko, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Motiejus Smetona 1864-1943