LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vysokaja Griva, Pankrušichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Vincas Čečys g.1861
Stefanija Čečytė g.1914
Antanas Jurgelionis 1867-1941
Gailutė Kalpokaitė 1926-1947
Elžbieta Kumpauskienė 1900-1943 (dingo be žinios)
Antanas Mironas 1871-1944
Teklė Rušėnienė 1895-1943
Gracilija Šakalienė 1850-1947