LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Razdolinskas (Razdolnojė), Uderejskio (d. Motygino), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Juozas Kukta (1900-1960)
Anelė Kuktienė (1903-1957)
Leonas Zorys (1881-1955)
Klemensas Remeikis (1921-1953)
Jonas Križgalvis (1931-1952)
Andriejus Arlauskas (1898-1953)