LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Novostroika (nuo 1960 - Beltyrskis), Askizo, Chakasijos a.sr., Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Bronius Šulskis (m.1953 m.)
Ona Puzelevičienė (1898-1963)
Bronius Karlok(n?)as
Jono (1907-1972)
Jadvyga Kiselienė
Miko (1914-1984)
Zigmas Kancevičius
Adolio (1923-1959)
Petronė Valentukevičienė (1883-1955)