LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vorkuta, Vorkutos, Komi ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kaminskas (1928-1955)