LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Centralnyj Chazanas , Zimos, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Aleknavičius Vincentas 1889-1955
Ambroza Vincentas 1888-1951
Anglickienė Apalonija 1890-1952
Anglickis Justinas 1891-1959
Armonas Juozapas 1877-1952
Bajorinienė Marija 1884-1948
Balčienė Ona 1868-1949
Balčytienė Teresė 1884-1952
Balčytis Antanas
kūdikis m. 1948
Bambalas Nikazijus
kūdikis
Banys Petras 1945-1957
Bendoraitienė Kunigunda 1904 (1900)-1951
Brožienė Ona 1884-1950
Brožis Kazimieras 1876-1948
Bučnienė Barbora 1880-1948
Daukšas Juozas 1887-1953
Daukšienė Elena Rimanta 1894-1954
Dausynas Antanas 1889-1948
Dausynas Ipolitas g.1928
Dilba Simas 1872-1951
Dilba Jurgis 1907-1951
Ežerskis Kazimieras 1870-1949
Gailiūtė Elena 1929-1951
Gaižauskas Jonas 1921-1956
Gaižauskas Jurgis 1895-1948
Gečienė Marijona
Bernardo 1887-1949
Gečienė Marijona
Antano 1898-1953
Gedminas Stanislovas 1868-1949
Gedvilaitė
Gedvilas
Globys Antanas 1888-1948
Gudžiūnienė Grasilda 1894-1959
Jakutienė Agota 1866-1950
Jancevičienė Ona 1886-1954
Jankauskas Juozas g.1882
Jankauskienė Katryna 1892-1955
Jasas Tadas 1875-1953
Jasevičius Juozas 1884-1956
Jurkauskas Vaclovas 1884-1949
Kalašinskas Izidorius 1865-1951
Kaminskienė Marijona 1891-1951
Karbauskas Stanislovas 1934-1956
Karčauskas Augustinas 1860-1950
Karosas Antanas 1880-1952
Koveckaitė Stanislava 1928-1960
Koveckienė Ona 1895-1949
Koveckis Pranas 1884-1958
Kromelis Antanas
kūdikis m. 1948
Kruša Antanas 1862-1957
Kruš(s)ienė Uršulija 1904-1956
Kukčikaitis Juozas 1864-1948
Kukčikaitytė Elena Leokadija 1866-1949
Kuskys Mykolas 1867-1949
Kuzmarskytė Zofija g.1949
Laurinavičienė Marijona 1882-1949
Liaudanskas Juozas 1923-1949
Liorančas Jurgis 1871-1950
Lukošienė Antanina 1926-1954
Macas Juozapas 1883-1948
Malkevičius Juozas 1877-1948
Marozaitė Elvyra 1930-1955
Mikutis Jonas 1873-1950
Monstvilienė Stanislova 1880-1955
Najus Kazimieras 1889-1969
Najienė Joana 1888-1949
Nauburys Mykolas g. 1890
Nausėdas Jonas 1909-1953
Norkus Antanas 1864 (1875) – 1950
Olberkis Jonas 1897-1952
Palubeckas Algimantas 1946-1948
Petkus Antanas 1952-1953
Petrauskaitė Teresė 1946-1948
Petrikas Augustinas 1887-1949
Račinskas Stasys 1888-1953
Račinskienė Stefanija 1899-1950
Ramanauskas Vladislovas 1880-1953
Ramoška Jonas Jokūbas 1874-1949
Ramoškienė Ramoškienė Elena 1881-1950
Rapolavičius Mečislovas 1920-1954
Rėbždaitė Aldona Bronė 1946-1948
Rimkevičius Edmundas 1947-1949
Rimkienė Ona 1883-1956
Rokaitis Juozas 1922-1953
Sadauskas Jonas 1908-1952
Sadauskaitė Regina 1954-1957
Sprainys Edvinas 1945-1948
Stonys Adomas 1899-1956
Steponaitis Kazys 1881-1952
Survilienė Vincenta 1888-1956
Survilaitė Zita 1955-1956
Survilaitė Raimonda
kūdikis m. 1957
Survilas Petras 1884-1949
Šaltys Vincentas 1878-1948
Šetkus Nikodemas 1881-1948
Šimaitienė Ona g.1881
Šimaitis Petras g.1882
Šimkus Kazimieras 1880-1952
Širvinskas Petras 1908-1976
Širvinskienė Salomėja 1908-1958
Tauginaitė Jadvyga m. 1923-1949
Trijonis Alvydas 1949-1950
Urbienė Marijona 1881-1957
Valienė Elena 1907-1975
Valius Juozapas 1879-1952
Valius Jonas 1901-1978
Valius Alfonsas 1942-1948
Valius Steponas 1946-1948
Valiūtė Albina 1934-1985
Zemeckas Steponas 1906-1951
Žukienė Kazimiera 1883-1956