LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tajturka , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Monika Juknevičienė (1856-1953)
Aleksandra Sasnauskienė (1919-1952)
Ona Šilalienė (1900-1961)
Alfonsas Šilalė (1930-1962)
P.Baranauskas (1913-1952)
Elena Bartkienė (1894-1971)
Vladas Veckus
Mikalina Lukštienė (1892-1953)
Teresė Krukonienė (1956)