LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Talaja, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jonas Narvytis (1879-1949)
Adolfina Narvytienė (1888-1953)
D. Narmontas (1932-1949)