LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Korsakovas (d. Korsukovas), Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Zigmas Savukynas (1940-1969)
Albinas Banys (1912-1958)
Goberis
Ona Paulavičienė (1899-1976)
Jonas Paulavičius (1899-1961)