LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kačiugas , Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Baltrus Arlauskas
Ipolitas Baltrus (1949)
Simas Žiurinskas (1884-1955)