LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kordonas, Irkutsko, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Petras Balčiūnas (1884-1948)
Zosė Seinauskienė (1898-1948)
Marija Katelienė (1888-1952)
Adomas Keršulis (1877-1954)