LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zona , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR