LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šešiasdešimt septintasis (67) miško baras, Ustj-Pristanskij (d. Troickojės), Altajaus kr., RSFSR