LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tengos avininkystės sovch. (Karakobai, Kara Kobai), Ongudajskij, Gorno-Altajskaja aut. sr., Altajaus kr., RSFSR