LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Borovojė, Kamenio, Altajaus kr., RSFSR