LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Leiba 1-aja, Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR