LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovka, Abano, Krasnojarsko kr., RSFSR