LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Vožajolis, Kniažpogosto , Komi ASSR, RSFSR