LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šitka (Šitkinas), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR