LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bogatyrius, Nižneudinsko, Irkutsko sr., RSFSR